Opiskelu ammatillisella toisella asteella

» Ammatillinen peruskoulutus
» Näyttötutkinto

Näyttötutkinto

Lähtökohtana aiempi osaaminen

Näyttötutkintojärjestelmässä tunnustetaan eri tavoin hankittu osaaminen. Opiskelu käynnistyy osaamisen tunnistamisella. Teet opettajasi kanssa osaamiskartoituksen, jossa verrataan työkokemustasi, aiempia koulutuksiasi ja muutoin hankkimaasi osaamista tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin. Ammattitaito todetaan tutkinnon vaatimusten mukaisina työtehtävinä työpaikoilla. Tärkeää ei ole se, miten olet osaamisen hankkinut, vaan keskiössä on todellinen työelämässä ja/tai aiemmissa koulutuksissa hankkimasi osaaminen.

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että näyttötutkinnon suorittaminen on mahdollista henkilökohtaisen suunnitelman ja aikataulun mukaan, myös tarvittavan ammattitaidon hankkiminen toteutuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tutkintosuoritus

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työtehtävissä. Tutkintosuoritukset arvioidaan kolmikantaperiaatteella, jolloin arviointiin osallistuu työnantajan, työntekijän ja oppilaitoksen edustaja. Arvioijat ovat ammattilaisia, jotka valtakunnallinen tutkintotoimikunta on hyväksynyt arvioijiksi.

Valmistava koulutus

Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen (lähiopetus ja työssäoppiminen), jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

HUOM! Oppilaitos maksaa ateriakorvausta 3,60 €/työpäivä, jos joudut maksamaan itse aterioinnin työssäoppimisjakson aikana. Korvaus maksetaan työssäoppimisjakson päätyttyä palautettuasi ateriakorvaushakemuksen asianmukaisesti täytettynä.

Opiskelijan työaika

Opiskelu on koulutuksesta riippuen päätoimista tai työn ohessa tapahtuvaa sivutoimista opiskelua. Päätoimisen opiskelun kokonaisaika on 35 tuntia viikossa. Päivittäinen koulutusaika on joustava. Työvoimakoulutuksissa päivittäinen opiskeluaika on yleensä kello 8-15. Työelämäjaksoilla noudatetaan alan työehtosopimuksen mukaista työaikaa. Lähiopetuksen lisäksi useimmat opiskelijat opiskelevat myös etä- ja verkko-opiskeluna osan opinnoistaan.

Arviointi

Valmistavassa koulutuksessa oppimista arvioidaan S=oppimistavoitteet saavutettu tai SK=oppimistavoitteiden saavuttaminen kesken merkinnöin. Osaaminen arvioidaan tutkintotilaisuuksissa. Arviointiasteikko on perustutkinnoissa tyydyttävä (T1), hyvä (H2), kiitettävä (K3),

Todistus

Kun olet suorittanut tutkinnon hyväksytysti, saat siitä tutkintotodistuksen. Oppilaitos antaa lisäksi valmistavasta koulutuksesta osallistumistodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi saat tarvittaessa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea koulutusrahaston ammattitutkinto-stipendiä. Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi.


Näyttötutkintona suoritetaan myös:

Ammattitutkinto on tarkoitettu vähintään kolmen vuoden työkokemuksen omaaville aikuisille, jotka haluavat vahvistaa ammatillisen osaamisensa tutkinnolla. Koulutusmaksu on koulutuskohtainen.

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu vähintään viiden vuoden työkokemuksen omaaville aikuisille, joilla on ennestään perus- tai ammattitutkinto tai työkokemuksella hankittu vastaava osaaminen ja jotka haluavat pätevöityä suorittamalla tutkinnon. Koulutusmaksu on koulutuskohtainen.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.