Poissaolot, opintojen keskeyttäminen, eroaminen ja erottaminen

Ammatillinen perustutkinto:

Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu osallistua opetukseen. Jos joudut olemaan poissa opetuksesta, sinun pitää ilmoittaa poissaolosta välittömästi ryhmänohjaajalle tai opettajalle, jonka tunnilta olet pois. Työssäoppimisen aikana poissaolosta on ilmoitettava työpaikalle sekä ohjaavalle opettajalle.

Ryhmänohjaaja seuraa poissaoloja säännöllisesti Wilman kautta. Oppilaitoksessa on käytössä varhaisen mukaantulon malli poissaoloihin puuttumisessa (liitteenä). Se sisältää ohjeet, joiden mukaan ryhmänohjaaja toimii, tarvittaessa yhdessä opiskeluhuoltohenkilöstön ja/tai opinto-ohjaajan kanssa.

Alle 18-vuotiaan poissaolon selvittää huoltaja Wilmassa. Jos olet täysikäinen, selvität poissaolosi itse. Jos toistuvan (yli 70 tuntia) poissaolon syynä on sairaus, eikä sinulla ole esittää sairauslomatodistusta, voidaan sinut velvoittaa toimittamaan ryhmänohjaajalle sairauslomatodistus jokaisesta sairauspoissaolostasi.

Opiskelijalla on lupa anoa opintojen tilapäistä keskeytystä perustelluista syistä; raskaus, äitiysloma, asevelvollisuuden suorittaminen, sairaus tai muu perusteltu syy. Tilapäisen keskeytyksen hyväksyy rehtori.

Opiskelija voi erota oppilaitoksesta omasta tahdostaan. Alaikäisen ilmoitus on pätevä vain, jos sen on allekirjoittanut opiskelijan huoltaja. Jos harkitset opintojen keskeyttämistä, ole yhteydessä ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.


Näyttötutkinto:

Omaehtoisessa koulutuksessa voit omasta toiveestasi keskeyttää opinnot, jos siirryt työelämään, toiseen tavoitteisiisi paremmin sopivaan koulutukseen tai joudut yli 1 kk:n sairaslomalle. Jos elämäntilanteesi vaikeutuu siten, että opintojen jatkaminen tuntuu haastavalta, ota yhteys opettajaan tai opinto-ohjaajaan, jonka kanssa voit suunnitella väliaikaisesta opinto-ohjelman kevennyksestä.

Valmistavaan koulutukseen osallistujan osalta opinnot voidaan katsoa keskeytyneeksi, jos opiskelija on ollut poissa koulutuksesta siten, ettei hän kykene hyväksyttävästi suoriutumaan opinnoista tai hän on muuten olennaisesti laiminlyönyt opiskelujaan. Päätöksen eronneeksi katsomisesta tekee rehtori.

Työvoimakoulutuksessa, jos opiskelija ei etene opinnoissaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyn lain edellyttämällä tavalla tai on ollut yhtäjaksoisesti luvatta pois viisi koulutuspäivää, tekee opiskelijanvalinnasta päättänyt TE-toimisto päätöksen opiskelun keskeyttämisestä. Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan keskeyttämisperusteiden täyttymisestä Te-toimistolle. Ennen päätöksen tekemistä TE-toimisto varaa opiskelijalle tilaisuuden tulla kuuluksi.

Päivitetty: 22.6.2017