Sähköiset oppimisympäristöt

» Wilma
» Office 365
» Moodle

Wilma

Esedulla on käytössä Primus-opiskelijahallinto-ohjelma, jossa ylläpidetään mm. opiskelijan henkilö- ja suoritustietoja. Primuksen internet-liittymän, Wilman, kautta voit tarkistaa henkilötietojasi, katsoa opintosuorituksiasi, tarkistaa työjärjestyksesi, tehdä valintoja opintoihisi liittyen, seurata ja selvittää poissaolojasi sekä olla yhteydessä opettajiisi ja koulun muuhun henkilökuntaan. Wilman käyttöön saat opastusta opintojen alussa.

Wilma on oppilaitoksen virallinen tiedotus- ja viestintäväline, joka toimii myös oppilaitoksen ulkopuolisessa verkossa. On tärkeää, että seuraat Wilmaa säännöllisesti.

Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla. Wilma-tunnukset ovat henkilökohtaiset, niitä ei saa luovuttaa toisille! Jos kadotat tai unohdat tunnuksesi, ota yhteyttä EseduPISTEeseen.

Päivitetty: 26.7.2017

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö käynnistyy lukuvuoden alussa järjestettävillä kotiväenilloilla. Yhteydenpito huoltajiin tapahtuu tarvelähtoisesti koko opiskelun ajan ensisijaisesti Wilma-liittymän kautta. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajat saavat Wilma-tunnukset opintojen alkaessa. Alaikäisen opiskelijan huoltaja mm. selvittää Wilmassa nuoren poissaolot.