Sähköiset oppimisympäristöt

» Wilma
» Office 365
» Moodle

Sähköiset oppimisympäristöt

» Wilma
» Office 365
» Moodle

Yhteisillä periaatteilla teemme sähköisestä oppimisympäristöstä meille kaikille toimivan.

Opiskelijoilla on oikeus

käyttää yhteiskäyttöön varattuja tietokoneita, oheislaitteita ja tietoliikenneyhteyksiä seuraavasti:

  • Oppimistehtävien tekemiseen
  • Tiedonhankintaan
  • Verkko-opiskeluympäristön käyttöön tai muuhun opiskelua tukevaan toimintaan.
  • Yksityiskäyttö on sallittua vain vähäisissä määrin esim. sähköpostin lukemiseen, ei kuitenkaan luokissa oppituntien aikana

Kiellettyä on:

Hyvien opiskelusuhteiden, toimivien tietojärjestelmäpalveluiden ja työrauhan turvaamiseksi on kiellettyä mm.

  • Kaikenlainen pelien pelaaminen, mm. internetissä pelattavat pelit, kun kyseisellä toiminnalla ei ole opetuksellista merkitystä.
  • Ohjelmistojen tai laitteiden asentaminen, poistaminen tai muuttaminen ilman tietohallinnon asianmukaista lupaa.
  • Pelien, musiikin, elokuvien, ohjelmien tai muun vastaavan materiaalin lataaminen, "imurointi", internetistä tai muu vastaava oikeudeton tietoliikkenneyhteyksien suuri käyttö ilman erityistä lupaa.
  • Omien tietokoneiden tai oheislaitteiden luvaton kytkeminen oppilaitoksen laitteisiin/järjestelmiin, langattoman tietoverkon käyttö on toki suotavaa.
  • Aiheuttaa haittaa, vahinkoa tai mielipahaa, oli kohteena sitten toinen käyttäjä, ohjelmisto, laitteisto, tietoliikenneyhteys tai muu näihin verrattava.

Lisätietoa Esedun www-sivuilta

Lisätietoa opiskelijoiden oikeuksista, rajoituksista ja velvollisuuksista tietotekniikan hyödyntämisessä on kerrottu Esedun tietotekniikan opiskelijakäytön säännöissä. Lisätietoja antavat mielellään myös tietohallinnon asiantuntijat.


Päivitetty: 8.5.2017