Opiskelijatoiminta

Esedussa sinulla on mahdollisuus osallistua opiskelijatoimintaan, johon kuuluvat muun muassa harrastetoiminta, opiskelijayhdistystoiminta ja opiskelijatutortoiminta. Opiskelijatoiminnan tarkoituksena on tukea ja kehittää opiskelijoiden hyvinvointia sekä lisätä opiskelijoiden osallisuutta ja aktiivisuutta.


Harrastetoiminta
Harrastetoiminta on kaikille opiskelijoille avointa ja maksutonta. Esedussa on mahdollista päästä harrastamaan eri toimipisteissä muun muassa liikuntaa erilaisilla kunto- ja liikunta-salivuoroilla.

» Katso lisää harrastetoiminnasta

Opiskelijayhdistys Esedu ry
Esedussa toimii Opiskelijayhdistys Esedu ry. Opiskelijayhdistyksen jäseniä ovat kaikki Esedun opiskelijat. Opiskelijayhdistyksen hallituksen jäsenet tapaavat säännöllisesti toisiaan sekä oppilaitoksen johtajia ja edustavat opiskelijoiden näkökulmaa erilaisissa Esedun toimintaa kehittävissä työryhmissä ja tilaisuuksissa.

» Seuraa opiskelijayhdistys Esedu ry:tä Facebookissa

Tutortoiminta
Opiskelijatutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita. Tutorit osallistuvat koulutuksen esittely- ja markkinointitehtäviin ja ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia tapahtumia. Tutoroinnista saa osaamispisteitä vapaasti valittaviin tutkinnon osiin.

» Lisätietoja tutortoiminnasta