Etsivä nuorisotyö alle 29-vuotiaille

Nuorisolain (693/2010) 7c §:n mukaan oppilaitoksella on ilmoitusvelvollisuus alle 29-vuotiaista nuorista, jotka eroavat oppilaitoksesta tai keskeyttävät opintonsa. Ilmoitus tehdään nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön.

Mikkelissä on käytössä Tajua Mut! – toimintamalli, johon Etelä-Savon ammattiopisto on sitoutunut. Toimintamallin tavoitteena on saattaa nuorten kanssa toimivat ammattilaiset yhteistyöhön nuorten parhaaksi.