Opiskelukustannukset ja opiskelijalta perittävät maksut

Opetus on pääasiassa maksutonta, mutta opiskelija ostaa oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin itse. Joillakin aloilla opiskelijat hankkivat työasunsa sekä henkilökohtaiset työvälineensä itse.

Muistathan, että oppilaitos ei vastaa henkilökohtaisesta omaisuudestasi. Pidä huoli tarvikkeistasi ja säilytä ne aina lukollisessa kaapissa silloin kun et niitä tarvitse.

Jos suoritat opintojesi aikana erilaisia pätevyyttä tai osaamista osoittavia passeja tai kortteja, niistä aiheutuvat viranomaismaksut kustannat itse. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa maksuista sovitaan koulutuksen hankintasopimuksessa.

Näyttötutkintona opiskeleva opiskelija maksaa itse OPH:n tutkintomaksun (58 €). Oppisopimusopiskelijat maksavat itse tutkintomaksun, mutta eivät maksa kortti- ja passikoulutusten viranomaismaksuja.