Opiskelu ammatillisella toisella asteella

» Ammatillinen peruskoulutus
» Näyttötutkinto

Palautejärjestelmät

Opiskelijoilta ja tutkinnon suorittajilta kerätään säännöllisesti palautetta koulutuksesta ja oppilaitoksen muusta toiminnasta.