Säännöt ja poissaolot

» Esedun järjestyssäännöt
» Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta
» Poissaolot, opintojen keskeyttäminen, eroaminen ja erottaminen
» Varhaisen mukaantulon malli poissaoloihin puuttumisessa

Sinulla on opiskelijana oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja riittävästi ohjausta. Opiskelijan velvollisuuksista on säädetty oppilaitoksen järjestyssäännöissä.