Opiskelu ammatillisella toisella asteella

» Ammatillinen peruskoulutus
» Näyttötutkinto

Opiskelu ammatillisella toisella asteella

Voit suorittaa perustutkinnon joko ammatillisena peruskoulutuksena (ns. nuorten koulutus) tai näyttötutkintona (ns. aikuiskoulutus). Etelä-Savon ammattiopistossa voit opiskella yli 20 eri ammattiin.

Ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona suoritetut ammatilliset perustutkinnot, näyttötutkintoina suoritettavat ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot tuottavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Klikkaamalla alla olevaa kuvaketta saat lisätietoa joko ammatillisesta peruskoulutuksesta tai näyttötutkinnoista:

Ammatillinen peruskoulutus

Näyttötutkinto


Opiskelukustannukset ja opiskelijalta perittävät maksut

Opetus on pääasiassa maksutonta, mutta opiskelija ostaa oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin itse. Joillakin aloilla opiskelijat hankkivat työasunsa sekä henkilökohtaiset työvälineensä itse.

Muistathan, että oppilaitos ei vastaa henkilökohtaisesta omaisuudestasi. Pidä huoli tarvikkeistasi ja säilytä ne aina lukollisessa kaapissa silloin kun et niitä tarvitse.

Jos suoritat opintojesi aikana erilaisia pätevyyttä tai osaamista osoittavia passeja tai kortteja, niistä aiheutuvat viranomaismaksut kustannat itse. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa maksuista sovitaan koulutuksen hankintasopimuksessa.

Näyttötutkintona opiskeleva opiskelija maksaa itse OPH:n tutkintomaksun (58 €). Oppisopimusopiskelijat maksavat itse tutkintomaksun, mutta eivät maksa kortti- ja passikoulutusten viranomaismaksuja.


Vakuutusturva

Oppilaitos on vakuuttanut opiskelijansa opiskeluaikana sattuvan tapaturman varalta. Vakuutus kattaa myös koulumatkan aikana tai matkalla työssäoppimispaikkaan tai näyttötutkinnon suorittamispaikalla sattuneet tapaturmat. Tapaturmasuoja kattaa myös ulkomailla tapahtuvan opetuksen ja työssäoppimisen. Tapaturmatapauksissa ota yhteyttä ryhmänohjaajaasi/vastuuopettajaasi tai EseduPISTEeseen.


Palautejärjestelmät

Opiskelijoilta ja tutkinnon suorittajilta kerätään säännöllisesti palautetta koulutuksesta ja oppilaitoksen muusta toiminnasta.